I Passed Away Last Night, And My Heart Felt Like Water

I like a sentence: I passed away last night, and my heart felt like water when I left. I was born again this morning, with a warm heart when I came.
//
喜欢一句话:我于昨晚去世,走时心如止水。我于今早重生,来时心怀暖阳。
Xǐhuān yījù huà: Wǒ yú zuó wǎn qùshì, zǒushí xīnrúzhǐshuǐ. Wǒ yú jīn zǎo chóngshēng, lái shí xīnhuái nuǎn yáng.
//
Tôi thích một câu: Em qua đời đêm qua, lòng như có nước khi anh ra đi. Tôi đã được sinh ra một lần nữa vào sáng nay, với một trái tim ấm áp khi tôi đến.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *