How To Get Rid Of Poverty

I used to think about getting rich all day, but now I just think about how to get rid of poverty.
//
以前我整天想的是如何致富,而现在我整天想的是如何脱贫。
Yǐqián wǒ zhěng tiān xiǎng de shì rúhé zhìfù, ér xiànzài wǒ zhěng tiān xiǎng de shì rúhé tuōpín.
//
Dĩ tiền ngã chỉnh thiên tưởng đích thị như hà trí phú, nhi hiện tại ngã chỉnh thiên tưởng đích thị như hà thoát bần.
//
Trước kia tôi từng nghĩ về việc làm giàu cả ngày, nhưng bây giờ tôi chỉ nghĩ làm sao để thoát nghèo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *