FEBRUARY 21, 2022

Hoá ra mộng cảnh nhỏ bé dường nào, tháng năm chóng qua khiến bản thân lạc lối
Nếu cánh chim mệt mỏi chán chường, chi bằng hãy quay về
//
原来梦境之小 岁月潇潇 迷失了自己
若倦鸟无心 不如归去
Yuán lái mèng jìng zhī xiǎo suì yuè xiāo xiāo mí shī le zì jǐ
Ruò juàn niǎo wú xīn bù rú guī qù
//
The dream world turns out to be so small; time flies and I’ve lost myself
If the weary birds are not eager, why not return?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *