FEBRUARY 12, 2021

FEBRUARY 12, 2021

  • Post category:QUOTES

[Lunar New Year’s Day]
Không quan trọng là tốt hay xấu, tuổi hai mươi táo bạo cuồng nhiệt và tuổi bốn mươi rộng rãi cởi mở đều là quà tặng của thời gian.
//
无所谓好坏 二十多岁的暴躁狂乱 和四十多岁的豁达清晰 都是时间的礼物。
//
It doesn’t matter whether it is good or bad. The mania in my twenties and the clarity in my forties are both the gifts of time.

Leave a Reply