DECEMBER 26, 2021

[12 days of Christmas, Day 2]
Bạn phải trải qua tất cả những điều không chắc chắn và bất an mặc dù sự cẩn trọng và ổn định sẽ là sự lựa chọn thông minh hơn của bạn lúc này.
//
你得去体会所有不确定和不安全,虽然谨慎求稳会是你当下更聪明的选择。
Nǐ děi qù tǐhuì suǒyǒu bù quèdìng hé bù ānquán, suīrán jǐnshèn qiú wěn huì shì nǐ dāngxià gèng cōngmíng de xuǎnzé.
//
You have to feel unsure and insecure when playing it safe seems smarter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.