DECEMBER 22, 2020

Người ta quen hiểu hạnh phúc là “có”,
Có xe, có nhà, có tiền và có quyền.
Thực ra, hạnh phúc nên là “không”,
Không lo lắng, không bệnh tai, không ràng buộc.
//
人们习惯把幸福理解为“有”,
有车有房,有钱有权。
其实幸福应该是“无”吧,
无忧无虑,无病无灾,无牵无挂。
Rénmen xíguàn bǎ xìngfú lǐjiě wèi “yǒu”
Yǒu chē yǒu fáng, yǒu qián yǒu quán.
Qíshí xìngfú yīnggāi shì “wú” ba
Wú yōu wú lǜ, wú bìng wú zāi, wú qiān wú guà.
//
People are used to understanding happiness as “having”: Having a car, a house, money, and power.
Actually, happiness should be “free”: Worry-free, disease-free, and carefree.

Leave a Reply

Your email address will not be published.