|

Colorful Palette

🍁🎨
The late autumn weather is picturesque, it’s time to admire the leaves; the autumn colors are as brilliant as a mixed color palette, painting a picture of late autumn with splendid shades.
//
深秋时节,秋韵如画,赏叶正当时,缤纷秋色犹如打翻的调色板,绘就出一幅色彩斑斓的深秋画卷。
Shēnqiū shíjié, qiū yùn rú huà, shǎng yè zhèngdàngshí, bīnfēn qiūsè yóurú dǎ fān de tiáo sè bǎn, huì jiù chū yī fú sècǎi bānlán de shēnqiū huàjuàn.
//
Thâm thu thì tiết, thu vận như họa, thưởng diệp chính đương thì, tân phân thu sắc do như đả phiên đích điều sắc bản, hội tựu xuất nhất phúc sắc thải ban lan đích thâm thu họa quyển.
//
Tiết trời cuối thu đẹp như tranh vẽ, là thời điểm để chiêm ngưỡng những chiếc lá; sắc thu rực rỡ như một bảng màu pha lẫn, vẽ nên một bức tranh cuối thu sắc thái lộng lẫy.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *