AUGUST 23, 2018

Nếu thế giới này là một hình lập phương, khi không muốn đối mặt còn có thể nấp vào trong các góc cạnh. Thế nhưng trái đất lại là hình cầu, vì vậy dù có mệt mỏi, thì cũng chẳng thể trốn vào đâu.

P.s.: Picture taken in Adelaide, South Australia, Australia in 2018.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *