APRIL 28, 2022

Mọi cảnh vật chúng ta trải nghiệm, mọi khung hình đều là phiên bản giới hạn, vì vậy hãy trân trọng mọi thứ xung quanh bạn.
//
我们经历的所有风景,每一帧都是限量版,所以要好好珍惜身边的一切。
Wǒmen jīnglì de suǒyǒu fēngjǐng, měi yī zhèng dōu shì xiànliàng bǎn, suǒyǐ yào hǎohǎo zhēnxī shēnbiān de yīqiè.
//
All the scenery we experience, every frame is a limited edition, so cherish everything around you.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *