APRIL 17, 2021

Ăn, ngủ, trò chuyện, cười nói
Nhưng trong lòng đã lạnh rồi.
Thế giới người trưởng thành im lặng ngay cả khi nó sụp đổ.
//
吃饭、睡觉、聊天、大笑,
其实心里早就凉透了。
成年人的世界连崩溃都是静音的。 ​​​​
Chīfàn, shuìjiào, liáotiān, dà xiào,
qíshí xīnlǐ zǎo jiù liáng tòule.
Chéngnián rén de shìjiè lián bēngkuì dōu shì jìngyīn de. ​​​​
//
Eating, sleeping, chatting, laughing,
In fact, my heart has long been cold.
The world of adults is silent even when it collapses.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *