With the full moon, people gather, warm laughter brightens hearts.
|

Warm Wishes

🏮🌕😊
With the full moon, people gather, warm laughter brightens hearts. May you always be joyful, every year filled with peace. The spring breeze carries good wishes, blessings for a long life together.
//
月圆人团聚,笑语暖心情。愿君常欢乐,岁岁满安宁。春风传吉语,祝福共长生。
Yuè yuán rén tuánjù, xiàoyǔ nuǎn xīnqíng. Yuàn jūn cháng huānlè, suì suì mǎn ānníng. Chūnfēng chuán jí yǔ, zhùfú gòng chángshēng.
//
Nguyệt viên nhân đoàn tụ, tiếu ngữ noãn tâm tình. Nguyện quân thường hoan nhạc, tuế tuế mãn an ninh. Xuân phong truyện cát ngữ, chúc phúc cộng trường sinh.
//
Trăng tròn người đoàn tụ, cười nói ấm áp tâm tình. Chúc bạn luôn vui vẻ và bình yên mỗi năm. Gió xuân mang đến những lời tốt lành và chúc chúng ta trường tồn.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *