You are currently viewing Thong Thả Một Năm Mười Hai Tháng

Thong Thả Một Năm Mười Hai Tháng

Thong thả một năm mười hai tháng, gặp thời bình trị được làm người
Ngao du ba vạn sáu ngàn ngày, tới cõi tràng sinh càng dõi mạch
Dù ai cười thơ thẩn ngẩn ngơ
Thì ta cũng ngô nghê ngốc nghếch.

P.s.: Ảnh chụp tại Thánh địa Mỹ Sơn, Quảng Nam, Việt Nam năm 2019.

Leave a Reply