Thong Thả Một Năm Mười Hai Tháng

Thong thả một năm mười hai tháng, gặp thời bình trị được làm người
Ngao du ba vạn sáu ngàn ngày, tới cõi tràng sinh càng dõi mạch
Dù ai cười thơ thẩn ngẩn ngơ
Thì ta cũng ngô nghê ngốc nghếch.

P.s.: Picture taken in My Son Sanctuary, Quang Nam, Vietnam in 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *