Thời Mà Không Đến Cũng Đành

Bệnh xíu, stress xíu mà ảnh hưởng tâm trạng quá. Vào mùa đào chưa ấy nhỉ, thèm ăn 1 quả ghê.

Thời mà không đến cũng đành
Uổng công phí sức cố tranh được gì?
//
功名富贵须待命,
命若不来知奈何。
Gōngmíng fùguì xū dàimìng,
Mìng ruò bù lái zhī nàihé.
//
Fame and wealth must be on standby,
If fate does not come, what can you do?

P.s.: Picture taken in Changde, Hunan, China in 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *