Phrase Of The Day: Throw A Hail Mary

Định nghĩa:
In Wikipedia: A Hail Mary pass is a very long forward pass in American football, typically made in desperation, with an exceptionally small chance of achieving a completion. Due to the difficulty of a completion with this pass, it makes reference to the Catholic “Hail Mary” prayer for divine help.
In Urbandictionary: a last ditch effort.
//
Theo Wikipedia: Đường chuyền “Kính mừng Maria” là một đường chuyền dài rất dài trong bóng đá Mỹ, thường được thực hiện trong tuyệt vọng, với cơ hội hoàn thành đặc biệt nhỏ. Do độ khó hoàn thành với đường chuyền này, nó liên quan đến lời cầu nguyện “Kính mừng Maria” của Công giáo để được thần thánh giúp đỡ.
Trong Urbandictionary: nỗ lực tuyệt vọng cuối cùng.

Ví dụ:
1.
When there’s no hope left, no chance of success, no chance of scoring, you throw a Hail Mary pass.
//
Khi không còn hy vọng, không còn cơ hội thành công, không có cơ hội ghi bàn, bạn ném một đường chuyền Kính mừng Maria.

2.
Why not go for it? You’re about to quit anyway. Throw the Hail Mary. Plus, your thing probably deserves one last shot.
//
Tại sao không cố gắng? Dù sao thì bạn cũng sắp từ bỏ. Thử bừa lần cuối đi. Thêm vào đó, việc đó của bạn có lẽ xứng đáng được một lần cố gắng cuối cùng.

Mỗi ngày mình đều cập nhật một “phrase of the day” mới. Quay lại vào mỗi sáng lúc 8h nhé.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *