Phrase Of The Day: Hit Too Close To Home

Định nghĩa:
In Wiktionary: to be relatable in a negative way; to cause negative emotions by being similar or reminding; to be uncomfortably alike one’s personal negative experiences.
//
Trong Wiktionary: có thể liên quan theo cách tiêu cực; gây ra cảm xúc tiêu cực bằng cách tương tự hoặc nhắc nhở; khó chịu như những trải nghiệm tiêu cực cá nhân của một người.

Ví dụ:
1.
As a veteran, the war film I watched yesterday hit too close to home, making me remember many awful things.
//
Là một cựu chiến binh, bộ phim chiến tranh mà tôi đã xem ngày hôm qua gây ra cảm xúc tiêu cực, khiến tôi nhớ lại nhiều điều kinh khủng.

2.
Does the joke hit a little too close to home?
//
Trò đùa có hơi gây ra cảm xúc tiêu cực lắm không?

Mỗi ngày mình đều cập nhật một “phrase of the day” mới. Quay lại vào mỗi sáng lúc 8h nhé.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *