Phrase Of The Day: Easy Money

Định nghĩa:
In The Free Dictionary: money made with little effort, sometimes dishonestly.
//
Trong The Free Dictionary: tiền kiếm được với ít nỗ lực, đôi khi không trung thực.

Ví dụ:
1.
Schools facing tight budgets see corporate sponsorship as easy money.
//
Các trường học đối mặt với ngân sách eo hẹp xem tài trợ của công ty là một món tiền dễ dàng.

2.
He was drawn to the easy money that came with celebrity.
//
Anh ta bị thu hút bởi những đồng tiền dễ dàng đến cùng sự nổi tiếng.

Mỗi ngày mình đều cập nhật một “phrase of the day” mới. Quay lại vào mỗi sáng lúc 8h nhé.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *