Phrase Of The Day: Dog Days

Định nghĩa:
In Merriam-Webster dictionary: the period between early July and early September when the hot sultry weather of summer usually occurs in the northern hemisphere, a period of stagnation or inactivity.
//
Trong từ điển Merriam-Webster: khoảng thời gian từ đầu tháng Bảy đến đầu tháng Chín khi thời tiết oi bức nóng nực của mùa hè thường xảy ra ở Bắc bán cầu, một giai đoạn đình trệ hoặc không hoạt động.

Ví dụ:
1.
And now, no August dog days: as of Thursday morning, the San Francisco Giants are 17-5 in this penultimate month of the regular season.
//
Và bây giờ, không có những ngày tháng Tám buồn tẻ: tính đến sáng thứ Năm, đội San Francisco Giants đang dẫn 17-5 trong tháng áp chót này của mùa giải bình thường.

2.
When it comes to whiling away the dog days of summer, nothing is better than a good book… or ten!
//
Khi nói đến việc xua đuổi những ngày hè chán chường, không gì tuyệt vời hơn một cuốn sách hay … hoặc là mười cuốn!

Mỗi ngày mình đều cập nhật một “phrase of the day” mới. Quay lại vào mỗi sáng lúc 8h nhé.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *