You are currently viewing OCTOBER 26, 2020

OCTOBER 26, 2020

Tôi là một nàng tiên cá, tôi đang bị bệnh và cần ngọc trai để chữa bệnh, nếu bạn muốn cứu tôi thì chỉ cần mua cho tôi một ly trà sữa trân châu thôi!
//
我是一条美人鱼, 我现在生病了, 需要大海里的珍珠治病, 如果你想救我, 就给我买杯珍珠奶茶吧! ​​​​
//
I’m a mermaid. I’m sick now. I need pearls in the sea to cure me. If you want to save me, buy me a bubble tea. ​​​​

Leave a Reply