OCTOBER 26, 2020

Tôi là một nàng tiên cá, tôi đang bị bệnh và cần ngọc trai để chữa bệnh, nếu bạn muốn cứu tôi thì chỉ cần mua cho tôi một ly trà sữa trân châu thôi!
//
我是一条美人鱼, 我现在生病了, 需要大海里的珍珠治病, 如果你想救我, 就给我买杯珍珠奶茶吧!
Wǒ shì yītiáo měirényú, wǒ xiànzài shēngbìngle, xūyào dàhǎi lǐ de zhēnzhū zhì bìng, rúguǒ nǐ xiǎng jiù wǒ, jiù gěi wǒ mǎi bēi zhēnzhū nǎichá bā! ​​​​ ​​​​
//
I’m a mermaid. I’m sick now. I need pearls in the sea to cure me. If you want to save me, buy me a bubble tea. ​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published.