|

Mermaid

🧜‍♀️🌊🍵
I’m a mermaid. I’m sick now. I need pearls in the sea to cure me. If you want to save me, buy me a bubble tea. ​​​​
//
我是一条美人鱼, 我现在生病了, 需要大海里的珍珠治病, 如果你想救我, 就给我买杯珍珠奶茶吧!
Wǒ shì yītiáo měirényú, wǒ xiànzài shēngbìngle, xūyào dàhǎi lǐ de zhēnzhū zhì bìng, rúguǒ nǐ xiǎng jiù wǒ, jiù gěi wǒ mǎi bēi zhēnzhū nǎichá bā! ​​​​ ​​​​
//
Ngã thị nhất điều mỹ nhân ngư, ngã hiện tại sinh bệnh liễu, nhu yếu đại hải lý đích trân châu trị bệnh, như quả nhĩ tưởng cứu ngã, tựu cấp ngã mãi bôi trân châu nãi trà ba! ​​​​
//
Tôi là một nàng tiên cá, tôi đang bị bệnh và cần ngọc trai để chữa bệnh, nếu bạn muốn cứu tôi thì chỉ cần mua cho tôi một ly trà sữa trân châu thôi!

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *