You are currently viewing OCTOBER 2, 2020

OCTOBER 2, 2020

Tết Trung thu đến, đàn ông nên học hỏi người Thái, khi phụ nữ nhìn thấy món đồ mình thích thì hẳn là không nên do dự chắp tay cúi chào và nói: Quẹt thẻ của tôi. (Shuā wǒ dī kǎ)
//
中秋来临,男人都应该向泰国人学习,当女人看上喜欢的东西时,应该毫不犹豫双手合十鞠躬道:刷我滴卡。
//
As the Mid-Autumn Festival approaches, men should learn from the Thai people. When a woman looks at something she likes, he should not hesitate to bow with his hands clasped together and say: Swipe my card.

Leave a Reply