You are currently viewing Mộc Châu Có Đủ Các Loại Hoa

Mộc Châu Có Đủ Các Loại Hoa

Không cần đi Hà Giang cũng có hoa tam giác mạch, không cần đi Thái Bình cũng có hoa cải, không cần đi Đà Lạt cũng có hoa dã quỳ. Trễ xíu nữa có cả hoa mận, hoa mơ, hoa ban í chứ.

P.s.: Ảnh chụp tại Mộc Châu, Sơn La, Việt Nam năm 2017.

Leave a Reply