MAY 31, 2018

Cuộc đời mà chúng ta trải qua cũng giống như việc tham gia giao thông. Cho dù bạn chạy đúng tuyến, dừng đúng đèn, thì xung quanh vẫn có khối người không tuân thủ giao thông mà đâm sầm vào bạn. Hết cái tháng 5 mệt mỏi rồi, chờ tháng 6 nghỉ hè xem World Cup à.

P.s.: Picture taken in Dalat, Lam Dong, Vietnam in 2008.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *