MARCH 27, 2020

MARCH 27, 2020

Làm người mọi việc cần tĩnh, lẳng lặng đến, lẳng lặng đi, lẳng lặng cố gắng, lẳng lặng thu hoạch, phải tránh ồn ào.
//
做人凡事要静,静静地来,静静地去,
静静努力,静静收获,切忌喧哗。
//
Do everything quietly, come quietly, go quietly,
Try quietly, harvest quietly, avoid noise.

P.s.: Picture taken in Vung Tau, Vietnam in 2020.

Leave a Reply