JUNE 11, 2019

Bỗng dưng nhớ tới cái bài hát này 😂🤣😍

Oẳn tù tì ra cái gì ra cái này
Oẳn tù tì ra cái gì ra cái này
Em ra cái kéo cắt tình vu vơ…
Anh ra cây kim tặng em may áo

P.s.: Picture taken in East Lake, Wuhan, Hubei, China in 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published.