FEBRUARY 26, 2022

Chúng ta đều phải chăm sóc cho mình thật tốt
Tốt đến nỗi bất lực chẳng thể làm phiền nhau
Hãy sống thật tốt nhé
Và già đi thật khỏe nhé
Rồi cố gắng giả bộ rằng cậu đã quên tớ lâu rồi.
//
我们都要把自己照顾好
好到遗憾无法打扰
好好的生活
好好的变老
好好假装 我已经把你忘掉。
Wǒmen dōu yào bǎ zìjǐ zhàogù hǎo
Hǎo dào yíhàn wúfǎ dǎrǎo
Hǎohǎo de shēnghuó
Hǎohǎo de biàn lǎo
Hǎohǎo jiǎzhuāng wǒ yǐjīng bǎ nǐ wàngdiào.
//
We have to take good care of ourselves
Such good care that regrets won’t drop by
Live life as usual
Grow old as usual
Pretend that I’ve forgotten about you, as usual.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *