You are currently viewing FEBRUARY 15, 2021

FEBRUARY 15, 2021

Cố gắng trở thành một cô gái vừa phải, tâm tính vừa phải, khí chất vừa phải, dáng người vừa phải, cuộc sống vừa phải.
//
努力做一个刚刚好的女孩, 心态刚刚好,气质刚刚好, 身材刚刚好,生活也刚刚好。
//
Try to be a just right girl, with just right mentality, just right temperament, just right figure, just right life.

Leave a Reply