JUNE 2, 2022

Khi bạn vắt một quả cam, bạn sẽ có được nước cam, không phải nước táo hoặc nho. Khi cuộc … More

JUNE 1, 2022

Có bao nhiêu đứa trẻ trong quá trình trưởng thành, linh hồn vô số lần nhảy xuống những cây cầu. … More

MAY 29, 2022

Lạc đàn đều là một phần của việc trưởng thành. // 落单都是成人的一部分。 Luò dān dōu shì chéngrén de yībùfè. // … More

MAY 28, 2022

Có ba quá trình trong cuộc sống: học để sống, sống và tận hưởng cuộc sống. // 人生有三个过程:学习生活、生活和享受生活。 Rénshēng yǒusān … More

MAY 27, 2022

Chúng ta luôn nói quá nhiều và nghe quá ít, dẫn đến một thế giới đầy tạp âm và ồn … More

MAY 26, 2022

Từ hôm nay hãy làm người khó ưa, tận tình tận hứng tát thẳng vào mặt kẻ đáng ghét, quang … More

MAY 25, 2022

Không phải khen ngợi quá đáng cũng là hiểu lầm sao? Cũng giống như chỉ trích quá mức vậy. Cuộc … More

MAY 24, 2022

Khi người ta không hiểu được bản thân mới có loại “thích” mà không biết tại sao, cũng sẽ có … More

MAY 22, 2022

Tôi không thích trả lời tin nhắn lắm. Tôi cảm thấy như kiếp trước mình là một cái “không làm … More