APRIL 9, 2022

Có vật chất thì các chi tiết sẽ loãng ra, không có vật chất thì các chi tiết sẽ bị … More

APRIL 8, 2022

Khi không ai đỡ bạn, phải tự mình đứng thẳng, khi không ai giúp bạn, phải tự mình cố gắng. … More

APRIL 7, 2022

Khi trưởng thành, mọi sự tiến bộ của bạn đều đến từ việc đối mặt với những lĩnh vực khiến … More

MARCH 24, 2022

Canh thổ canh tâm, chủng hoa dưỡng nhân. // 耕土耕心,种花养人。 Gēngtǔ gēngxīn, zhònghuā yǎng rén. // Cultivate the soil and … More

MARCH 23, 2022

Bổn tòng không vô lai, hoàn quy không vô khứ. // 本从空无来,还归空无去。 Běn cóng kōng wú lái, hái guī kōng … More

MARCH 22, 2022

Tu hành vô báo, hành tức thị báo. // 修行无报,行即是报。 Xiūxíng wú bào, xíng jí shì bào. // No reward … More

MARCH 21, 2022

Mong bạn tự kỷ luật như bình minh và hoàng hôn, rèn giũa bản thân để giành lấy tự do. … More

MARCH 20, 2022

Mỗi người đều có cả trăm suy nghĩ từ chức trên đường đi làm. // 每个人在上班路上都有一百个辞职的念头。 ​​​ Měi gèrén zài … More

MARCH 19, 2022

Mọi người đều bận cả. Bận rộn lớn lên, đánh mất hồn nhiên. Bận rộn kiếm tiền, bỏ qua suy … More