|

Bright Future Means Farewell

🏃‍♂️
The older people get, the more hurried they are to part, so a bright future means farewell.
//
人越长大,分别越匆忙,所以前程似锦是告别的意思。
Rén yuè zhǎng dà, fēnbié yuè cōngmáng, suǒyǐ qiánchéng sì jǐn shì gàobié de yìsi.
//
Nhân việt trường đại, phân biệt việt thông mang, sở dĩ tiền trình tự cẩm thị cáo biệt đích ý tứ.
//
Người ta càng lớn càng vội vã chia ly, vì vậy tương lai tươi sáng đồng nghĩa với chia tay.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *