|

Awake Season

🍁🍂
Autumn is the most endearing season because it is the most awake. While spring, summer, and winter may evoke thoughts of sleep, autumn remains wide awake.
//
秋是最可爱的季节,因为她是最清醒的季节,无论春夏冬,都能令人作睡眠的联想,惟秋是清醒的。
Qiū shì zuì kě’ài de jìjié, yīnwèi tā shì zuì qīngxǐng de jìjié, wúlùn chūn xià dōng, dōu néng lìng rén zuò shuìmián de liánxiǎng, wéi qiū shì qīngxǐng de.
//
Thu thị tối khả ái đích quý tiết, nhân vi tha thị tối thanh tỉnh đích quý tiết, vô luận xuân hạ đông, đô năng lệnh nhân tác thụy miên đích liên tưởng, duy thu thị thanh tỉnh đích.
//
Mùa thu là mùa đẹp nhất, bởi vì đó là mùa tỉnh táo nhất. Dù mùa xuân, mùa hè, hay mùa đông, đều có thể gợi lên ấn tượng về giấc ngủ, nhưng chỉ mùa thu là thời điểm tỉnh táo nhất.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *