APRIL 22, 2018

Ước rằng cả cuộc đời chỉ dừng lại ở một nơi, nhìn mặt trời mọc và lặn, nhìn xuân hạ thu đông, nhìn người ngồi cạnh mình không bao giờ xa cách.

P.s.: Picture taken in Morialta Conservation Park, Woodforde, South Australia, Australia in 2018.

Leave a Reply

Your email address will not be published.