|

Animals Are Such Agreeable Friends

Animals are such agreeable friends – they ask no questions; they pass no criticisms.
//
动物是如此怡人的朋友,它们不问任何问题,也不提出批评。
Dòngwù shì rúcǐ yí rén de péngyǒu, tāmen bù wèn rènhé wèntí, yě bù tíchū pīpíng.
//
Động vật là những người bạn dễ chịu, chúng không hỏi bất kỳ câu hỏi hay chỉ trích nào.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *