|

Tomorrow Better Than Today

🌞🌙 😊
May you continue to feel the warmth of the sun and find comfort in the moonlight to say goodnight. When you’re about to complain, may you suddenly remember those who have always loved you. Just seeing you smile is enough to make tomorrow better than today.
//
我愿你依旧能感受太阳的温暖,仍然能枕着月色晚安。在准备埋头抱怨的时候,能猛然想起那些一直爱着你的人。只要看见你笑一笑,明天就总会比今天好。
Wǒ yuàn nǐ yījiù néng gǎnshòu tàiyáng de wēnnuǎn, réngrán néng zhěnzhe yuè sè wǎn’ān. Zài zhǔnbèi máitóu bàoyuàn de shíhòu, néng měngrán xiǎngqǐ nàxiē yīzhí àizhe nǐ de rén. Zhǐyào kànjiàn nǐ xiào yīxiào, míngtiān jiù zǒng huì bǐ jīntiān hǎo.
//
Ngã nguyện nhĩ y cựu năng cảm thụ thái dương đích ôn noãn, nhưng nhiên năng chẩm trứ nguyệt sắc vãn an. Tại chuẩn bị mai đầu bão oán đích thì hậu, năng mãnh nhiên tưởng khởi na ta nhất trực ái trứ nhĩ đích nhân. Chích yếu khán kiến nhĩ tiếu nhất tiếu, minh thiên tựu tổng hội bỉ kim thiên hảo.
//
Mong rằng bạn vẫn có thể cảm nhận được sự ấm áp của ánh mặt trời, vẫn có thể ngủ với ánh trăng và nói “Chúc ngủ ngon”. Khi chuẩn bị để than phiền, hãy nghĩ ngay đến những người luôn yêu thương bạn. Chỉ cần thấy bạn cười, ngày mai sẽ luôn tốt hơn hôm nay.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *