Live this life to the fullest, with sincerity and kindness.
|

Sincerity And Kindness

🌟💖🌈 #lifegoals #staykind #beyourbest
དལ་འབྱོར་མི་ལུས་ཐེངས་གཅིག ཚེ་གང་ལྷ་བསམ་ཟོལ་མེད།
//
Live this life to the fullest, with sincerity and kindness.
//
此生尽兴,赤诚善良。
Cǐ shēng jìn xìng, chì chéng shàn liáng.
//
Thử sinh tận hưng, xích thành thiện lương.
//
Cuộc đời này hãy sống hết mình, chân thành và lương thiện.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *