You are currently viewing SEPTEMBER 18, 2020

SEPTEMBER 18, 2020

Đừng so sánh hoặc ngấp nghé cái gì
Chỉ cần săn sóc bản thân mình thật tốt
Tập trung cảm thụ vui vẻ.
//
不去攀比或觊觎什么
只是好好地照顾自己
潜心一志地感受快乐。
Bù qù pānbǐ huò jìyú shénme
Zhǐshì hǎohǎo de zhàogù zìjǐ
Qiánxīn yīzhì de gǎnshòu kuàilè.
//
Don’t compare or covet anything
Just take care of yourself
Focus on feeling happy.

Leave a Reply