|

SEPTEMBER 18, 2020

Don’t compare or covet anything
Just take care of yourself
Focus on feeling happy.
//
不去攀比或觊觎什么
只是好好地照顾自己
潜心一志地感受快乐。
Bù qù pānbǐ huò jìyú shénme
Zhǐshì hǎohǎo de zhàogù zìjǐ
Qiánxīn yīzhì de gǎnshòu kuàilè.
//
Đừng so sánh hoặc ngấp nghé cái gì
Chỉ cần săn sóc bản thân mình thật tốt
Tập trung cảm thụ vui vẻ.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *