Phrase Of The Day: Push One’s Buttons

Định nghĩa:
In Merriam-Webster dictionary: to do or say something just to make someone angry or upset.
//
Trong từ điển Merriam-Webster: làm hoặc nói điều gì đó chỉ để khiến ai đó tức giận hoặc khó chịu.

Ví dụ:
1.
Don’t pay any attention to her. She’s just trying to push your buttons.
//
Đừng để ý đến cô ấy. Cô ấy chỉ đang cố gắng làm bạn khó chịu.

2.
Even though they’re both adults now, Rita’s brother still knows how to push her buttons.
//
Mặc dù bây giờ cả hai đều đã trưởng thành nhưng anh trai của Rita vẫn hay làm cô ấy tức giận.

Mỗi ngày mình đều cập nhật một “phrase of the day” mới. Quay lại vào mỗi sáng lúc 8h nhé.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *