Phrase Of The Day: Monkey Mind

Định nghĩa:
In Wikipedia: a Buddhist term meaning unsettled; restless; capricious; whimsical; fanciful; inconstant; confused; indecisive; uncontrollable.
//
Trong Wikipedia: một thuật ngữ Phật giáo có nghĩa là bất an; bồn chồn; thất thường; hay thay đổi; huyền ảo; mâu thuẫn; bối rối; thiếu quyết đoán; không kiểm soát được.

Ví dụ:
1.
How do you quiet your insane monkey mind? We have thousands of thoughts running through our minds – your “to do” list, your current feelings, your worries and fears for the future, what’s for dinner tonight, etc.
//
Làm thế nào để bạn xoa dịu “tâm viên ý mã” trong bạn? Chúng ta có hàng ngàn suy nghĩ chạy qua tâm trí – danh sách “việc cần làm”, cảm xúc hiện tại, lo lắng và sợ hãi của bạn cho tương lai, tối nay ăn gì, v.v.

2.
Do you have a monkey mind, jumping on every thought that appears?
//
Bạn có “tâm viên ý mã”, đầu óc thay đổi theo mọi ý nghĩ xuất hiện không?

Mỗi ngày mình đều cập nhật một “phrase of the day” mới. Quay lại vào mỗi sáng lúc 8h nhé.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *