APRIL 27, 2020

Bạn không thể hi vọng xa vời người vốn đi về phía nam cùng bạn đi một mạch về hướng bắc.
//
你不能奢望原本南行的人陪你一路向北。 ​​​
//
You can’t expect southbound people to accompany you all the way north.

APRIL 25, 2020

Muốn cười to, muốn mơ mộng, muốn không giống bình thường. Nhân sinh là một hồi mạo hiểm vĩ đại. (Bà Ngoại Tôi Gửi Lời Xin Lỗi)
//
要大笑、要做梦、要与众不同。人生是一场伟大的冒险。–《外婆的道歉信》
//
Want to laugh, want to dream, want to be different. Life is a great adventure. (My Grandmother Asked Me to Tell You She’s Sorry)

APRIL 24, 2020

Hôm nay có ăn hôm nay ăn, ngày mai càng mập ngày mai lo.
//
今朝有食今朝吃,明日更肥明日忧。
//
Eat today when you have food, worry tomorrow when you are fatter.

APRIL 23, 2020

Không ai có thể bắt bạn từ bỏ ước mơ, bạn tự thử rồi sẽ từ bỏ thôi.
//
没有人能让你放弃梦想,你自己试试就放弃了。
//
No one can make you give up your dream, try it yourself and then give it up.

APRIL 21, 2020

Bất kỳ vật gì, chỉ cần quá sâu, đều là một thanh đao.
//
任何东西,只要太深,都是一把刀。 ​
//
Anything that is too deep is a knife. ​​​​

APRIL 19, 2020

Điều khiến cô chán ghét không phải là sự xấu xí của thế giới, mà là chiếc mặt nạ tuyệt đẹp mà thế giới đeo. (Đời nhẹ khôn kham)
//
令她反感的,远不是世界的丑陋,而是这个世界所戴的漂亮面具。–《不能承受的生命之轻》
//
What disgusted her was not the ugliness of the world, but the beautiful mask worn by the world. (The Unbearable Lightness of Being)

APRIL 19, 2020

Hôm qua càng ngày càng nhiều, ngày mai càng ngày càng ít, đây chính là nhân sinh.
//
昨天越来越多,明天越来越少,这就是人生。
//
More and more yesterdays, fewer and fewer tomorrows, this is life.

APRIL 18, 2020

Khi bạn biến cuộc sống của mình thành màu đen trắng, bạn không thể nhìn thấy cầu vồng.
//
当你把生活变成黑白,就看不到彩虹了。
//
When you reduce your life to black and white, you can’t see the rainbow.