OCTOBER 27, 2020

Thật hoài niệm hồi nhỏ, chỉ cần đưa tay là có thể kiếm được tiền, hiện tại không được nữa, phải quỳ gối trên đường cái đưa tay ra mới được.
//
好怀念小时候, 只要伸手就能要到钱, 现在不行了, 得跪在马路上伸手才行了。
Hǎo huáiniàn xiǎoshíhòu, zhǐyào shēnshǒu jiù néng yào dào qián, xiànzài bùxíngle, dé guì zài mǎlù shàng shēnshǒu cái xíngle.
//
I missed being a child; so long as I reached out my hand, I could get money. But now I can’t; I have to kneel on the road and reach out my hand.

Leave a Reply

Your email address will not be published.