Days of old turn to dust, Tomorrow, too, will rust. Today's promises, morrow's memories, Love's encounter is serendipity.
|

Love Encounter

💨💗🎲
Days of old turn to dust,
Tomorrow, too, will rust.
Today’s promises, morrow’s memories,
Love’s encounter is serendipity.
//
旧日灰烬时,
来日成过时,
今天之承诺,明天成怀念,
爱情之相遇 一场偶然间。
Jiù rì huījìn shí,
Lái rì chéng guòshí,
Jīntiān zhī chéngnuò, míngtiān chéng huáiniàn,
Àiqíng zhī xiāngyù yī chǎng ǒurán jiān.
//
Cựu nhật hôi tẫn thì,
Lai nhật thành quá thì,
Kim thiên chi thừa nặc, minh thiên thành hoài niệm,
Ái tình chi tương ngộ nhất tràng ngẫu nhiên gian.
//
Ngày cũ tàn tro
Ngày mai rồi sẽ cũ
Lời hứa hôm nay, mai sẽ thành nỗi nhớ
Tình yêu là chuyện tình cờ
(Phạm Trung Tuyến)
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *