Let’s Start In Spring

🌸
Let’s start in spring, then date in summer, be romantic in autumn, and embrace in winter.
//
我们从春天开始吧,然后夏天约会,秋天浪漫,冬天入怀。
Wǒmen cóng chūntiān kāishǐ ba, ránhòu xiàtiān yuēhuì, qiūtiān làngmàn, dōngtiān rù huái.
//
Ngã môn tòng xuân thiên khai thủy ba, nhiên hậu hạ thiên ước hội, thu thiên lãng mạn, đông thiên nhập hoài.
//
Hãy bắt đầu vào mùa xuân, sau đó hẹn hò vào mùa hè, lãng mạn vào mùa thu, và ôm hôn vào mùa đông.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *