|

Khổng Ất Kỷ (Weibo)

Nay Khổng Ất Kỷ lên hạng 1 từ khóa tìm kiếm Weibo với CCTV nói về giá trị của văn học Khổng Ất Kỷ. Tóm tắt như sau:
Giá trị của giáo dục chỉ có thể được thể hiện trong các hoạt động thực hành sáng tạo, khai thác đầy đủ tiềm năng của nó. Khổng Ất Kỷ sở dĩ rơi vào khốn cảnh của cuộc sống, không phải vì đọc sách (học hành), mà là không thể buông bỏ giá đỡ của người đọc sách, không muốn dựa vào lao động để thay đổi tình cảnh của mình. Trường sam là quần áo, càng là gông xiềng trong lòng. Khó khăn nhất thời không có nghĩa là thất bại suốt đời. Tương lai thuộc về thanh niên, hy vọng ký thác ở thanh niên. Thời đại của Khổng Ất Kỷ đã biến mất, thanh niên có chí hướng đương đại tuyệt đối sẽ không bị mắc kẹt trong trường sam.

Bình thường chỉ dịch 5 nay ưu ái đề tài này 10 cái comment:
1. Khổng Ất Kỷ là bởi vì sự cứng nhắc của chế độ khoa cử làm cho người đọc sách chỉ có tài không thể dùng… Chín năm giáo dục bắt buộc dạy cho tôi mấy thứ này, bây giờ ngược lại nói rằng đây là vấn đề cá nhân, cùng thời đại và chế độ không liên quan, tôi không thể hiểu nổi…
2. Khi còn bé thì giáo dục chúng ta ra sức đọc sách, lớn lên thì giáo dục chúng ta không nên ra sức đọc sách, khi còn bé thì nói lao động vinh quang sẽ được báo đáp, hiện tại thì bắt đầu khuyên chúng ta học cách buông bỏ dục vọng vật chất, ngươi từ đầu đến cuối trở thành Chu Cật, chúng ta chẳng qua chỉ là Tường Tử, thời đại thay đổi sao?
3. Không cởi được không phải là trường sam, mà là chi phí đầu tư giáo dục nhiều năm như thế, là nỗ lực và tâm huyết một đường đi tới, khi cần bạn hô vang kiến thức thay đổi vận mệnh, khi không cần bạn khi bảo bạn cởi cái gọi là trường sam, đây chẳng phải là một loại tàn nhẫn sao?
4. Lỗ Tấn tiên sinh phê phán cái gì các ngươi rõ ràng hơn chúng ta, mà các ngươi lại cho rằng nguyên nhân là do hắn (Khổng Ất Kỷ) tham ăn lười làm…
5. Nói như vậy biên tập từ chức chưa, nếu chưa thì từ chức vào nhà máy vặn ốc vít đi, buông bỏ giá đỡ của người đọc sách, cởi trường sam Khổng Ất Kỷ ra, trong hoạt động thực hành sáng tạo, khai thác đầy đủ tiềm năng của bản thân, nhường vị trí cho người phía sau.
6. Đọc nhiều sách cũng không đến mức viết ra loại văn chương này, đối tượng phê phán đều không rõ ràng mà lại ở đây bình luận các vấn đề quốc gia??? Chọc ai không chọc lại chọc vào thành phần trí thức.
7. Thanh niên không bị mắc kẹt trong trường sam, nhưng các quan chức cao cao tại thượng bị mắc kẹt trên sân khấu.
(2 comment dưới này liên quan đến giới nghệ sĩ)
8. Những người mù chữ trong tuyệt vọng đọc chưa?
9. Trước có “tiểu trấn tố đề gia” (người làm bài tập về nhà ở thị trấn nhỏ), sau có “trường sam thị tâm đầu tỏa” (trường sam là ổ khóa trong lòng).
Comment cuối trích dẫn một tác phẩm khác của Lỗ Tấn.
10. Bọn họ đám người này, lại muốn ăn thịt người, lại là lén lén lút lút, tìm cách che lấp, không dám trực tiếp ra tay, thật muốn làm ta chết cười. (Nhật ký người điên – Lỗ Tấn)

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://www.facebook.com/ngocngadotnet.zwds

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *