Hạnh Phúc Của Tôi Không Có Quá Nhiều

Hạnh phúc của tôi không có quá nhiều
Nên ghét chơi đùa tay không, tay có
Hạnh phúc của tôi là ngày trở gió
Có một người kiên định chẳng rời đi
Hạnh phúc của tôi đơn giản là khi
Tay đã nắm, là giữ ghì, không buông.

Leave a Reply

Your email address will not be published.