DECEMBER 13, 2018

Ta đi việc ta là đi đi đi cho xong con đường dài
đồ đầy ở trên vai
đường nào chẳng chông gai.
Ta lao phăng phăng dù mưa dù sương đang tuôn rơi trọn ngày
gạt muộn phiền hôm qua
tìm mình ngày hôm nay.

P.s.: Picture taken in Bana Hills, Da Nang, Vietnam in 2015.

Leave a Reply

Your email address will not be published.