|

Community Support

🚦🙌🤝
As the college entrance examination comes to an end, I cannot forget the dedication of those outside the examination hall: the traffic police racing against time, the caring young volunteers providing thoughtful services, and many ordinary people silently protecting the exam. Thank you all! Thank you for accompanying the youth through this crucial battle of life with love and warmth.
//
高考落幕、难忘考场外的他们有多拼、分秒必争的 狂飙 交警、贴心服务的青年志愿者、还有许多默默为高考生护考的普通人、感谢你们!谢谢你们用爱与温暖陪伴少年们度过重要的人生一战。
Gāokǎo luòmù, nánwàng kǎochǎng wài de tāmen yǒu duō pīn, fēnmiǎobìzhēng de kuángbiāo jiāojǐng, tiēxīn fúwù de qīngnián zhìyuàn zhě, hái yǒu xǔduō mòmò wèi gāokǎo shēng hù kǎo de pǔtōng rén, gǎnxiè nǐmen! Xièxiè nǐmen yòng ài yǔ wēnnuǎn péibàn shàoniánmen dùguò zhòngyào de rénshēng yī zhàn.
//
Cao khảo lạc mạc, nan vong khảo tràng ngoại đích tha môn hữu đa bính, phân miểu tất tranh đích cuồng tiêu giao cảnh, thiếp tâm phục vụ đích thanh niên chí nguyện giả, hoàn hữu hứa đa mặc mặc vi cao khảo sinh hộ khảo đích phổ thông nhân, cảm tạ nhĩ môn! Tạ tạ nhĩ môn dụng ái dữ ôn noãn bồi bạn thiếu niên môn độ quá trọng yếu đích nhân sinh nhất chiến.
//
Kỳ thi tốt nghiệp PTTH kết thúc, không thể quên được những người làm việc chăm chỉ ngoài phòng thi, những cảnh sát giao thông cố gắng từng giây từng phút, những thanh niên tình nguyện phục vụ chu đáo, và biết bao người dân bình thường âm thầm bảo vệ kỳ thi, cảm ơn các bạn! Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng các thanh thiếu niên trong trận chiến quan trọng trong cuộc đời này với tình yêu thương và sự ấm áp.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *