|

Chinese Language Day 2021

Năm nay k còn nghe các em trai Đài nói tiếng Việt nữa, mà nghe bạn TQ ở Thái nói tiếng Anh. Trong nhiều kênh nói tiếng Anh thì nghe giọng bạn này ổn nhất.

Mình nghe các bạn này nói chủ yếu là để nghe phát âm tiếng Trung và thêm từ vựng, chứ tư duy logic về ngữ pháp tiếng Trung thì nên tự rút ra kinh nghiệm vì nó gần với tiếng Việt hơn tiếng Anh.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *