APRIL 18, 2020

Khi bạn biến cuộc sống của mình thành màu đen trắng, bạn không thể nhìn thấy cầu vồng. // 当你把生活变成黑白,就看不到彩虹了。 … More

APRIL 11, 2020

Cuộc sống nhất định phải đủ mọi màu sắc, nhưng tuyệt không thể lung ta lung tung. // 生活一定要五颜六色,但绝不能乱七八糟。 Shēnghuó … More

APRIL 10, 2020

Đã 100 ngày kể từ khi WHO được thông báo về dịch covid-19, và 144 ngày kể từ ca nhiễm … More

APRIL 9, 2020

Ngồi cho hết lẻ loi mới có thể nhặt ồn ào về lại. // 将寂寞坐断,才可以重拾喧闹。 Jiāng jìmò zuò duàn, cái … More

APRIL 8, 2020

Vũ Hán, đã lâu không gặp, biệt lai vô dạng. // 武汉,好久不见,别来无恙。 Wǔhàn, hǎojiǔ bùjiàn, bié lái wúyàng. // Wuhan, … More

Social Distancing 3

Chúng ta chỉ thiếu mỗi một thứ trong lúc cách ly xã hội này, chính là một cơn mưa rào. … More

Social Distancing 2

Tôi cần phải tập cách ly xã hội với cái tủ lạnh. // I need to practice social distancing from … More

Social Distancing 1

Khi chuyện này kết thúc, tôi sẽ thực hiện cách ly ngược và sẽ không về nhà trong hai tuần … More