MARCH 17, 2022

Điều tốt nhất về những sai lầm là chúng ta có thể sửa chữa chúng. // 关于犯错的最好一点就是我们可以去改正它。 Guānyú fàncuò de … More

MARCH 16, 2022

Dám chịu khổ, khổ một hồi; không chịu khổ, khổ cả đời. // 肯吃苦,苦一陣子;不吃苦,苦一輩子。 Kěn chīkǔ, kǔ yī zhènzi; bù … More

MARCH 15, 2022

Có ước mơ là một loại trí thông minh, và hiện thực hóa ước mơ là một loại khả năng. … More

MARCH 14, 2022

Đôi khi, đi nhầm chuyến tàu có thể đưa bạn đến đúng điểm đến. // 有时候,坐错的火车反而能把你带到正确的目的地。 Yǒu shíhòu, zuò cuò … More

MARCH 13, 2022

Đôi khi bạn nhìn nhầm người, không phải vì bạn mù quáng mà vì bạn tốt bụng. // 有时候看错人,不是因为你瞎,而是因为你善良。 Yǒu … More

MARCH 12, 2022

Đôi khi bạn phải trông giống như một kẻ ngốc vì bạn đang chạy theo những thứ không có câu … More

MARCH 9, 2022

Phụ nữ ai cũng mong tìm được một người đàn ông mà mình có thể dựa vào, nhưng cuối cùng … More

MARCH 8, 2022

Con gái nhất định phải kiếm được tiền. Người cả đời này, khoảnh khắc có thể dùng tiền để bảo … More

MARCH 7, 2022

Nếu một người thay đổi từ rất yếu ớt trở nên rất mạnh mẽ, thì chắc hẳn cô ấy đã … More