| |

Bài Thơ Toàn Chữ Shi

Dịch nghĩa bài thơ:

Một nhà thơ tên Shi sống trong một ngôi nhà đá và thích ăn thịt sư tử, ông ta thề sẽ ăn 10 con sư tử. Ông ta thường đến chợ để tìm thịt sư tử, và vào 10 giờ sáng một ngày, ông ta có cơ hội nhìn thấy 10 con sư tử ở đó. Shi giết sư tử bằng mũi tên và mang thi thể chúng về ngôi nhà đá của ông ta. Nhà của ông ta bị dột vì vậy ông ta yêu cầu người làm của mình phải lau khô nó. Sau đó ông ta bắt đầu cố gắng ăn cả 10 con sư tử kia. Chỉ khi đó ông ta mới nhận ra rằng cả mười con sư tử đều làm bằng đá. Hãy giải thích câu đố này.

Tiếng Trung Quốc là một ngôn ngữ rất hay ho phải không nào, với hệ thông từ đồng âm khác nghĩa nhằng nhịt, nhờ tính chất này mà các bạn Trung Quốc đã tạo ra cả một hệ thống ngôn ngữ mạng siêu phong phú đấy.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *