|

Xin Giữ Tim Ngọt Ngào

Cố giữ lòng thành hiến dâng đời
Mà trăm năm vụt qua nhanh lắm
Có hẹn hò có vui tràn bờ
Quay đi ngoảnh lại đã tan

Rồi ra sao lúc lìa chiêm bao
Ai gọi một câu không đáp lại
Khi người quen cũng như người lạ
Quay về không hơn đi xa

Cố giữ tình dài đến khi nào
Nhắm mắt lìa đời mới thôi
Tuy không cần nhau đi nữa
Thì xin giữ tim ngọt ngào.

P.s.: Picture taken in Marble Mountains (Ngu Hanh Son), Da Nang, Vietnam in 2015.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *